Επισκέπτες

We have 11 guests online

Αναζήτηση

Banner
Banner
Banner

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ στο τομέατου Τουρισμού, της ενίσχυσηςνέων επιχειρήσεων αυτοαπασχολουμένων καθώς και των νεοφυών(startups)επιχειρήσεων.Οι αναλυτικές προσκλήσεις / προκηρύξεις αναμένονται από το Σεπτέμβριο με σκοπό την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο τέλος 2015 – αρχές 2016.

Χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων:  

            
Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016
Έναρξη υλοποίησης:Ιούνιος 2016
Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

Δείτε την ανακοίνωση...