Δελτίο Τύπου-Ανακοίνωση

Δείτε εδώ τη λήξη έργου

Ολοκλήρωση Σχεδίου Δράσης – Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων.

 

 

Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του   Σχεδίου   Δράσης

 

“Καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην οικογένεια και των βίαιων εξαναγκασμών στο χώρο εργασίας”.

 

 

Χαρακτηριστικά του Σχεδίου δράσης.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Κ.Ε.» ανακοινώνει την λήξη του σχεδίου δράσης που αφορά την “Καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην οικογένεια και των βίαιων εξαναγκασμών στο χώρο εργασίας” στο πλαίσιο της πράξης  3.2.4. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο. (ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)»  (Α’ και Β’ Κύκλος) του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ του Υπουργείου Εσωτερικών και της  Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006  του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ).

Ομάδα στόχο του σχεδίου δράσης, αποτέλεσε κυρίαρχα το σύνολο των γυναικών της Π.Ε. Αχαΐας, της  Π.Ε. Ηλείας και της  Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που βιώνουν κάθε μορφή έμφυλης βίας και αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις που απορρέουν από στερεότυπες αντιλήψεις είτε στην οικογένεια είτε στον εργασιακό τους χώρο.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης υλοποιήθηκαν  οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Πρόγραμμα εξατομικευμένης συμβουλευτικής  σε τριάντα (30)  ωφελούμενες  γυναίκες.
 2. Διοργάνωση τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών κύκλων σεμιναρίων στα ακόλουθα θεματικά πεδία.
 3. Αποτελέσματα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης – Κοινωνική ωφέλεια των ενεργειών του σχεδίου δράσης.

            Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου  δράσης   υλοποιήθηκε με επιτυχία  ένας κύκλος από τρεις  (3) συνεδρίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής,  σε σύνολο  (30)  ωφελουμένων γυναικών  που επιλεχτήκαν από την Π.Ε.  Αχαΐας καθώς και την Π.Ε  Ηλείας.

Σκοπός της δράσης αυτής,  ήταν μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης οι ωφελούμενες γυναίκες να στηριχθούν και να ενδυναμωθούν αφενός ψυχολογικά για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην επεξεργασία των άμεσων δυσκολιών και στην αποκατάσταση της αυτοπεποίθησής τους, αφ ετέρου δε να καταφέρουν να αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής .   

 

α. Νομική συμβουλευτική γυναικών – Νομική συμβουλευτική γυναικών.

β. Υγεία: Σωματική ή ψυχική υγεία - Κατανόηση ποικιλίας βίαιων εξαναγκασμών.

γ. Αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια και στο χώρο εργασίας

δ. Διαχείριση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνθηκαν αποκλειστικά σε ωφελούμενες  γυναίκες από την Π.Ε. Αχαΐας και πραγματοποιήθηκαν με την συνεργασία εξειδικευμένων Κλινικών  Ψυχολόγων  και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες (ιατρός εργασίας, νομική σύμβουλος, κλπ) με εξειδίκευση σε θέματα αντιμετώπισης έμφυλης βίας κατά των γυναικών.  

Σκοπός αυτών των δράσεων,  ήταν η αντιμετώπιση της έλλειψη γνώσης της νομοθεσίας, των δικαιωμάτων και των κοινωνικών υπηρεσιών όπου μπορούν να απευθυνθούν οι γυναίκες ως θύματα έμφυλης  βίας.

 1. Εργαστήριο Ομαδικής Συμβουλευτικής.

Τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής πραγματοποιήθηκαν ως ένας χώρος συζήτησης, ανάπτυξης συναισθημάτων,  πεποιθήσεων , της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών  μεταξύ των συμμετεχουσών γυναικών, υπό το συντονισμό Κλινικών   Ψυχολόγων .

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργαστηρίων,  επικράτησε η δυναμική της ομάδας, οι γυναίκες με ασφάλεια μοιράστηκαν  σκέψεις, βιώματα, μίλησαν ελεύθερα  για τα προβλήματα που τις απασχολούσαν  κι έτσι δημιουργήθηκε μία «από κοινού κατανόηση», όπου τελικά οι ωφελούμενες κατάφεραν να σπάσουν την απομόνωση τους και να αυτό- προσδιοριστούν εκ νέου.

 1. Ενέργειες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης.

Στο υλοποίησης  των ενεργειών ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, κατασκευάστηκε  έντυπο ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)  ενημέρωσης , δημιουργήθηκε    ιστοσελίδα (http://www.isotita-stirixi.gr) η οποία ενημερώνεται διαρκώς και στην οποία είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή το υλικό όλων των δράσεων που αφορούν το σχέδιο δράσης καθώς και ενημερωτικό υλικό για θέματα αντιμετώπισης έμφυλης βίας κατά των γυναικών.

Τα ενημερωτικά  φυλλάδια καθώς και οι αφίσες διατέθηκαν στις Κοινωνικές Δομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχολικές μονάδες στο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πατρών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και σε  επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.

Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η διάχυση των στόχων του σχεδίου δράσης, η  ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας  για τα φαινόμενα της έμφυλης βίας και των βίαιων  καταναγκασμών στο χώρο της εργασίας. 

 1. Ανακοινώσεις- Δημοσιεύσεις άρθρα στον τοπικό τύπο.

Πραγματοποιήθηκαν έντυπες καταχωρήσεις στον τοπικό έντυπο ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο, οι οποίες  είχαν ως στόχο την  κάλυψη  των αναγκών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σε θέματα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας κατά των γυναικών,  καθώς και η  προώθηση του δημόσιου διαλόγου για ένα θέμα που έως σήμερα αποτελεί «ταμπού» σε όλες τις τοπικές κοινωνίες της Ελληνικής Επικράτειας.

 1. Δικτύωση του Σχεδίου Δράσης - Συνεργασία με τοπικούς  φορείς.

Κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης,  πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες και επαφές  με τοπικούς φορείς που ο καθένας ξεχωριστά συντέλεσε στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διάχυση των στόχων  του σχεδίου δράσης. .

Οι Κοινωνικές Δομές των Ο.Τ.Α., οι εθελοντικές οργανώσεις, οι  υπηρεσίες και ειδικότερα τα τμήματα που ασχολούνται με την ενδοοικογενειακή κακοποίηση, όπως  οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα συμβουλευτικά  κέντρα,  το Τεχνολογικό  Ίδρυμα Πατρών (ΑΤΕΙ) και πιο συγκεκριμένα Η  Σχολή  Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού Ισότητας των Φύλων, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών καθώς και η Δημοτική Επιτροπή  Ισότητας του Δήμου Πατρέων, Ι.Μ Πατρών, ο Σοροπτιμιστικός Σύλλογος Πάτρας,   είναι μερικοί από τους φορείς που συνεργάστηκαν  και συνέβαλλαν σημαντικά στην δικτύωση των στόχων και της υλοποίηση των ενεργειών του σχεδίου δράσης.   

Βασικό στόχο υλοποίησης του σχεδίου δράσης,   αποτέλεσε επίσης η εμπλοκή όσων των δυνατόν περισσότερων τοπικών φορέων και οργανώσεων με στόχο την διάχυση της πληροφόρησης και της μεγαλύτερης προσέλευσης της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας των ωφελούμενων γυναικών προκειμένου να ενδυναμωθούν, να ενημερωθούν αλλά και να υποστηριχθούν ψυχολογικά,  από τον ψυχολόγο που απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης  για τους σκοπούς αυτούς στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου δράσης, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες.

 • Ενημερωτικές επισκέψεις από εν δυνάμει ωφελούμενες αλλά και  ωφελούμενες γυναίκες προκειμένου να ενημερωθούν για τις υλοποιούμενες ενέργειες του σχεδίου δράσης  τόσο  από τον ψυχολόγο που απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όσο και από τους εθελοντές κοινωνικούς επιστήμονες της οργάνωσης,  στα πλαίσια  υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.
 • Ενημερωτικές επισκέψεις κατ’ οίκον σε ώρες και ημέρες εργάσιμες και μη εργάσιμες  σε  εν δυνάμει ωφελούμενες  αλλά  και σε   ωφελούμενες γυναίκες προκειμένου να ενημερωθούν για τις υλοποιούμενες ενέργειες του σχεδίου δράσης  τόσο  από τον ψυχολόγο που απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όσο και από τους εθελοντές κοινωνικούς επιστήμονες της οργάνωσης,  στα πλαίσια  υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης.
 • Διάγνωση αναγκών και λήψη κοινωνικών  ιστορικών από τον ψυχολόγο που απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην διάρκεια  υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης από γυναίκες ωφελούμενες ως θυμάτων και περιστατικών οποιασδήποτε μορφής έμφυλης βίας.
 • Ατομικές Συνεδρίες των ωφελούμενων γυναικών,  προκειμένου να ενδυναμωθούν, να ενημερωθούν αλλά και να υποστηριχθούν ψυχολογικά,  από τον ψυχολόγο που απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας  στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης.
 • Στην Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία εξειδικευμένης Κλινικής Ψυχολόγου,  ως εξωτερικού συνεργάτη της οργάνωσης  και  στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης,  παραπέμφθηκαν τριάντα (30)  ωφελούμενες γυναίκες  από την Π.Ε. Αχαΐας, την Π.Ε. Ηλείας  αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 • Στα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής που πραγματοποιήθηκαν  με την συνεργασία εξειδικευμένης Κλινικής Ψυχολόγου,  ως εξωτερικού συνεργάτη της οργάνωσης,  με τον ψυχολόγο αλλά και τους εθελοντές της οργάνωσης και    στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου δράσης,  παραπέμφθηκαν είκοσι  (20)  ωφελούμενες γυναίκες  της  ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 • Στον κύκλο των  Εκπαιδευτικών Ενημερωτικών  Σεμιναρίων   συνολικής διάρκεια (36) εκπαιδευτικών  ωρών/ κύκλο που πραγματοποιήθηκαν  με την συνεργασία εξειδικευμένης Κλινικής Ψυχολόγου, της Νομικής Συμβούλου , του Ιατρού Εργασίας,  ως εξωτερικών  συνεργάτη της οργάνωσης, αλλά κα του ψυχολόγου και των εθελοντών της οργάνωσης, παραπέμφθηκαν είκοσι (20)  γυναίκες ωφελούμενες.

Μετά την  ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας διάγνωσης  των αναγκών, την λήψη των κοινωνικών ιστορικών αλλά και την ολοκλήρωση του κύκλου  μιας σειράς ατομικών συνεδριών, από τον ψυχολόγο και τους εθελοντές της οργάνωσης την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου του 2014, οι ωφελούμενες γυναίκες  ως θύματα και περιστατικά φαινόμενων έμφυλης βίας, παραπέμφθηκαν στις εξειδικευμένες αλλά και ιδιαίτερα  στοχευμένες ενέργειες του σχεδίου δράσης για περαιτέρω ψυχολογική ενδυνάμωση, υποστήριξη και  ενημέρωση, προκειμένου να καταφέρουν να αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Πιο συγκεκριμένα οι ωφελούμενες γυναίκες, ως τα πλέον σοβαρά περιστατικά φαινομένων έμφυλης βίας αλλά και ως χρήστες των  ενεργειών  του σχεδίου δράσης και κατόπιν της δικής τους σύμφωνης γνώμης παραπέμφθηκαν ως εξής:

Ο κύκλος  των εκπαιδευτικών αυτών σεμιναρίων εστίασε  αποκλειστικά σε θέματα νομικής συμβουλευτικής, διαχείρισης κρίσεων στην οικογένεια αλλά και το εργασιακό και  κοινωνικό περιβάλλον,   σε θέματα ιατρικής  φύσεως, παροχής Α’ βοηθειών, αντιμετώπισης βίαιων συμπεριφορών έμφυλης βίας όπως  και ψυχολογικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης, και ενημέρωσης  των ωφελούμενων γυναικών.

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης αποσκοπούσαν και στόχευαν ξεκάθαρα στην στήριξη  και στην ενδυνάμωση των γυναικών ως περιστατικών και θυμάτων φαινομένων έμφυλης βίας. Η στόχευση αυτή των ενεργειών του σχεδίου δράσης αποσκοπούσε  αφενός στην ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου οι ωφελούμενες να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην επεξεργασία των άμεσων δυσκολιών και στην αποκατάσταση της αυτοπεποίθησής τους, αφ ετέρου δε να καταφέρουν να αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, μετά την εμφάνιση των φαινόμενων έμφυλης βίας στην ιδιωτική, επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.    

Η καινοτομία της παρέμβασης των ενεργειών του σχεδίου δράσης η οποία  έγκειται στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του  και επιδιώχθηκε  με την υλοποίηση του η  πρόληψη, η καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας, η υποστήριξη και η ενεργοποίηση των θυμάτων έμφυλης  βίας μέσα από αλληλοσυμπληρούμενες και αλληλο-ενισχυόμενες δράσεις και παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα και κατευθύνσεις.

Όλες οι υλοποιούμενες ενέργειες  είχαν  ως κεντρικό στόχο την ψυχολογική ενδυνάμωση των ωφελούμενων γυναικών , αλλά και  την ενεργοποίηση γενικότερα της τοπικής κοινωνίας για να αποτραπούν στάσεις και συμπεριφορές κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών.

Εκτιμούμε ότι η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης κατάφερε  να αναδείξει και να  προβάλλει το θέμα αντιμετώπισης κάθε μορφής  έμφυλης βίας καθώς και  την αντιμετώπιση  σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο, ενώ παράλληλα δημιούργησε μια βιώσιμη υποδομή στην οργάνωση  με εξειδικευμένο προσωπικό και με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.