Παρακάτω απεικονίζετε το Έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας κατά είδος Πράξεων της ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ